Vandaag, op 22 mei, is het dag van de biodiversiteit. Een dag waarop we extra aandacht schenken aan duurzaamheid en de toekomst van mensen, dieren en planten. Wij geloven dat het elke dag dag van de biodiversiteit zou moeten zijn, maar voor de gelegenheid kiezen we ervoor om bio-energie extra in de kijker te zetten. Via Bolt zal jij dankzij Valerie & Frederik je stroom uit de stront van hun koeien kunnen halen. Heel cool.

Biomassa

We beginnen bij het begin: biomassa. Dat is een overkoepelende term voor al het organisch materiaal waar we energie uit kunnen halen. Dus bijvoorbeeld hout, groenafval, dierlijk afval, slib en mest. De energie die uit die massa vrij komt, noemen we bio-energie.

We horen je al denken: 'hoe haal je in godsnaam energie uit de overschot patatjes, die jouw 3 jarige dochter gisteren niet op at?'. Wel, bio-energie kan opgewekt worden op drie manieren: verbranding, vergisting of vergassing van biomassa.

Verbranding

Het verbranden van biomassa gebeurt in afvalverbrandingscentrales. Maar niet enkel daar. Ook gas- of koolcentrales gebruiken soms bio-massa. De massa wordt dan voornamelijk gebruikt voor de productie van elektriciteit.

Bij Bolt staan we sceptisch tegenover bio-energie door verbranding van bomen, voedsel en planten. Wanneer we bio-energie aanbieden, willen we zeker zijn dat de productie hiervan correct gebeurt. Bomen kappen in Canada, op de boot zetten en opstoken hier in België is niet oké. Wij willen bio-energie dan ook enkel aanbieden indien enkel planten en bomen worden gebruikt die speciaal gepland zijn om als bio-massa te dienen, wouden niet verder worden geplunderd en er geen bruikbaar voedsel verbrand wordt.

Vergisting

Of minder aangenaam gezegd: rotting. Er is wel een verschil. Vergisting gebeurt met bacteriën die zonder zuurstof kunnen leven. Daaruit komt methaangas, of biogas, vrij. Dat kan vervolgens gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit en toegevoegd worden aan het aardgasnetwerk.

Vergassing

Als je biomassa verbrandt onder zuurstofarme omstandigheden ontstaan brandbare gassen. Dat wordt synthesegas of biosyngas genoemd. Uit warmte komt dan ook weer energie vrij.

Waarom is biomassa duurzaam?

Omdat het een onuitputbare energiebron is, die bovendien CO2-neutraal is. Bij de productie van bio-energie kan er niet meer CO2 vrijkomen dan hetgeen dat planten uit de lucht konden opnemen. Een koe zal ook steeds zijn behoeften blijven doen en wij zullen nooit het afval van onze groenten opeten. Dat maakt bio-energie een hernieuwbare energiebron en dus een echt groene bron.

Valerie en Frederik, opgewekte opwekkers

We nemen jullie mee naar het verleden. Twee enthousiaste veeteelt-boeren zoeken een milieubewuste oplossing voor hun dierlijke mestoverschotten. En die vinden ze ook. Een vergistingsinstallatie waarmee ze energie, warmte en organische meststoffen kunnen produceren. Het nieuws gaat snel rond, want ook collega-landbouwers brengen hun afval naar het bedrijf, Agro-Energiek.

bio-energie

In 2007 nemen Valerie en Frederik het over van hun ouders. Ze verwerken er nu afvalstromen uit zowel landbouw als de voedingsindustrie mee: mest van veeteeltbedrijven, afval van landbouwproducten, zoals gras en graanresten, en overschotten uit de supermarkten.

“Door groene stroom en warmte te produceren, werken we elke dag mee om tegen 2030 méér energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Zo worden we minder afhankelijk van schaarse en dure geïmporteerde energievormen, zoals steenkool en aardgas.” – Valerie

Valerie en Frederik hebben duidelijk de genen van hun ouders. Want ook zij zoeken naar manieren om steeds meer bij te dragen aan het milieu. Ze investeerden in een akkerbouw-tak binnen hun bedrijf en telen naast aardappelen voornamelijk maïssoorten. Die zijn specifiek ontwikkeld voor een optimale energieproductie.

Krijg jouw elektriciteit van Valerie & Frederik

Wil jij ook graag energie uit mest en groente-afval? Dat kan in een paar eenvoudige stappen:

  1. Surf naar onze website
  2. Selecteer Valerie & Frederik als jouw producent
  3. Bereken jouw prijs
  4. Registreer je op de wachtlijst
  5. Bolt regelt jouw overstap

En geniet vanaf deze zomer van 100% propere en lokale energie van de boerderij van Valerie & Frederik.