Omtrent groene energie pusht Vlaanderen ons om zoveel mogelijk zonnepanelen te installeren en zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Maar waarin kan Vlaanderen jou helpen om groener te gaan leven? Een paar handige groene apps en websites die je zeker moet kennen.

1. Groencheck

Met Groencheck controleer je of jouw elektriciteitscontract van jouw leverancier écht groen is. Je ziet het percentage groene stroom dat jouw leverancier je de afgelopen maanden leverde. Let wel: elektriciteitscontracten in Brussel en Wallonië kan je met deze groene app of website niet nagaan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Op jouw energiefactuur vindt je jouw persoonlijke EAN-code. De code bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met 5414. Je kan tot 10 verschillende EAN-codes ingeven. Op de website vind je een plus-symbool, dat is waar je moet zijn om codes in te geven. Wanneer je het resultaat krijgt, zie je een overzicht van hoe groen jouw energie is, van welke regio die afkomstig is en welke bronnen jouw energie hebben opgewekt. Nu horen we je al denken "En hoe weet je dat dan 100% zeker?". Dat brengt ons bij de volgende vraag: 'hoe bewijst jouw energieleverancier dat jouw elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, biomassa, zon, biogas, waterkracht…?'.

Het bewijs

Als jouw leverancier deze checklist helemaal heeft overlopen is hij in orde:

  • Jouw leverancier geeft de Vlaamse Regulator (VREG) maandelijks een lijst met de EAN-codes van al zijn klanten aan wie hij groene stroom levert en het percentage groene energie dat hij aan hen levert.
  • De netbeheerder meldt vervolgens het individuele elektriciteitsverbruik van de klanten.
  • Op basis van die verbruiksgegevens berekent de Vlaamse Overheid hoeveel groene stroom elke leverancier maandelijks moet voorleggen.
  • Jouw leverancier zal dus een correcte hoeveelheid garanties voorleggen in lijn met het volume groene energie dat van hen verwacht wordt.

Zelf een controle doen via deze groene app? Surf naar Groencheck!

2. De groene stroomvoorspeller

Allemaal goed en wel zo'n zonnepanelen en windmolens, maar het weer in België op vlak van groene energie is onvoorspelbaar, toch? Of niet? De app Stroomvoorspeller voorspelt hoe zwaar zonnepanelen en windturbines een rol spelen in het energiesysteem van vandaag en morgen. Met andere woorden, hoeveel zon er op jouw panelen zal schijnen of hoeveel wind er door de windturbines zal waaien.

Een andere interessante functie van deze app is dat je kan zien hoeveel stroom de zonnepanelen en windturbines in jouw gemeente, per inwoner, per vierkante kilometer en in heel Vlaanderen produceren. Je kan de recentste waarnemingen en de voorspellingen voor morgen op de voet volgen. Daarnaast krijg je advies over wanneer je jouw machines het best kan aanzetten of bijvoorbeeld wanneer je het best jouw elektrische auto kan opladen.*

Groene apps - stroomvoorspeller

*De stroomvoorspeller is geen exacte wetenschap, wel enkel een rekenmodel met een sensibiliserend en activerend doel.

Wil jij graag meer weten over de groene energie in jouw gemeente? Surf naar Stroomvoorspeller!

3. De zonnekaart

De volgende app onder de groene apps die onze Vlaamse Overheid ontwikkelde is de zonnekaart. Nee, geen kaart die aanduidt op welke plekken onze zon zijn stralen het meest strooit. Of toch niet helemaal. De zonnekaart duidt aan of jouw dak geschikt is om zonnepanelen te plaatsen, simple as that. Vlaanderen wordt hierbij opgedeeld in een legende met drie verschillende kleuren. Groen is uiteraard de perfecte situatie om zonnepanelen te plaatsen. Wanneer jouw huis geel staat aangeduid is het dak bruikbaar maar zal je rendement misschien niet het hoogste zijn. Oranje is een afrader. Jouw dak is dan beperkt tot niet bruikbaar.

Maar ze gaan nog verder in deze analyse. Zo kan je ook zien welke delen van jouw dak het beste zullen scoren, opnieuw aangeduid met dezelfde legende. Je kan ook de zoninstraling zien in kWh/ m² per jaar. Zo zal je zien dat de zoninstraling niet gelijk staat met de groen-geel-oranje legende. Verklaring? Ook wanneer de zon niet schijnt, haal je energie uit jouw zonnepanelen. De zonnekaart biedt ook de optie tot een rekenmodule om jouw besparings-/investeringskost te berekenen met betrekking tot zonnepanelen en zonneboilers.

Wil jij graag zonnepanelen of zonneboilers plaatsen maar weet je niet of jouw dak hier geschikt voor is? Neem dan zeker een kijkje op de zonnekaart. Let wel: deze werkt enkel in Vlaanderen.

Groene apps - zonnekaart

4. Gezonde lucht in jouw omgeving

Eentje die niet direct gelinkt wordt aan groene energie, wel aan de gezondheid van Vlaanderen en zijn inwoners. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je de berekende luchtkwaliteit voor Vlaanderen en jouw gemeente bekijken. Dit is gebaseerd op metingen van de vaste meetstations die rekening houden met drie luchtverontreinigende factoren: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon). Een andere handige groene app om te gebruiken, die eigenlijk hetzelfde doel heeft, is de app BelAir. Hierbij kan je per uur zien hoe de luchtkwaliteit het op jouw locatie doet, ideaal om bijvoorbeeld te gaan lopen dus!

Groene apps - gezonde lucht

Wat doe je met die info?

De kaarten die je te zien krijgt geven een beoordeling van de gemiddelde luchtkwaliteit voor een oppervlakte van telkens 4 x 4 km². De kaart met het jaargemiddelde toont je zelfs de luchtkwaliteit tot op straatniveau.

Je krijgt de best beschikbare inschattingen van de lokale luchtkwaliteit te zien waarbij rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden in street canyons. Toch zijn de kaarten afhankelijk van de kwaliteit van de informatie over de lokale uitstoot (hoe meer gegevens, hoe accurater de kaart) en houden ze geen rekening met tijdelijke verkeerssituaties, zoals bijvoorbeeld files en omleidingen, of het herhaaldelijk opwaaien van stof door het verkeer.

Gaan de overheid en zijn werknemers die zelf opmeten?

Uiteraard niet. De kaarten op de website zijn gebaseerd op een computermodel dat de resultaten van telemetrische meetstations (meten bepaalde parameters zoals temperatuur, luchtvochtigheid en hartritme vanop afstand op, om die vervolgens via telecommunicatie te versturen naar een andere locatie) van de Vlaamse Milieumaatschappij interpoleert door heel Vlaanderen. De actuele kaart is gebaseerd op de meest recente meetwaarden en de jaargemiddelde kaart voegt daar nog extra berekeningen aan toe met de modellen RIO, IFDM en OSPM.

  • RIO schat de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen op basis van de  luchtkwaliteitsmetingen.
  • IFDM berekent de lokale luchtkwaliteit op basis van meteorologische gegevens en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
  • OSPM berekent de impact van het street canyon-effect.

Wil jij graag weten hoe de luchtkwaliteit er in jouw gemeente aan toe is? Neem een kijkje op de website!

Bolt

Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan een groener België? Maak dan een keuze tussen onze groene energie opwekkers en beslis zelf wie jouw energie opwekt.