Jouw elektriciteitsfactuur begrijpen… een pijnlijke zaak. Heel veel cijfertjes op een blad, maar geen idee waar ze vandaan komen. Hoe worden ze gevormd? En vooral: wie bepaalt jouw elektriciteitsprijs?

elektriciteitsprijs

Wat is een elektriciteitsprijs?

De elektriciteitsprijs is de prijs die je betaalt voor de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen, kern- of hernieuwbare energie. De meeste leveranciers rekenen hier een marge bovenop. Bolt doet dat niet. De energieprijs is, naast de vaste jaarlijkse kost, wel het enige onderdeel van de elektriciteitsrekening dat de leverancier zelf bepaalt.

Hoezo vaste jaarlijkse kost? De meeste leveranciers gaan een vaste jaarlijkse kost aanrekenen en deze samen met de marge gebruiken als budget voor hun klantenservice, marketing… Hoe doet Bolt dat dan? Wij rekenen gewoon de groothandelsprijs plus een maandelijkse abonnementskost waarmee we onze platform-, marketing- en servicekosten dekken.

Opmaak elektriciteitsfactuur

Een elektriciteitsfactuur bestaat uit meer dan enkel de kosten voor jouw energieverbruik. Er wordt rekening gehouden met energie, transport, distributie en belastingen. Hun verhouding hangt af van waar je woont: in Vlaanderen, Wallonië of Brussel.

Net zoals bij elke andere prijs van een goed, komen de prijzen van elektriciteit op de markt tot stand volgens de wet van vraag en aanbod. Als er veel elektriciteit geproduceerd wordt en er is weinig vraag, zullen de prijzen lager zijn. Soms zelfs zo laag dat bedrijven worden betaald om energie te verbruiken. Dit is ook omgekeerd het geval. Wanneer er weinig elektriciteit geproduceerd wordt en er veel vraag is zullen de prijzen hoger liggen. Maar waar komen de prijzen nu vandaan? Wel, ze komen tot stand op een geïnterconnecteerde markt tussen Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Gelukkig, mogen de elektriciteitsprijzen geen volledig eigen leven beginnen leiden. Daarom is de residentiële klant beschermd tegen tijdelijke prijspieken, om te voorkomen dat jij opeens jouw factuur niet meer kan betalen.

factuur

Een aantal cijfers

Sinds 2007, de liberalisering van de energiemarkt, is het elektriciteitscomponent, relatief, voortdurend gedaald. In 2009 bedroeg het ongeveer 40% van jouw factuur, tot het een tijdje later nog maar 25% bedroeg. Het elektriciteitscomponent weegt dus minder zwaar door maar de distributiekosten worden groter en groter. Daardoor blijft de elektriciteitsprijs wel stijgen.

Transport, distributie en belastingen

We hebben het nu gehad over hoe elektriciteit jouw elektriciteitsprijs beïnvloedt. Maar nog niet over de andere onderdelen van jouw energiefactuur. Hoe zwaar elk element doorweegt hangt wel af van jouw regio. Een infographic (voor Vlaanderen), joepie!

Zoals je dus al kan aflezen op de infographic bestaat de kost van elektriciteit uit vier onderdelen. 19% belastingen en BTW, 25% elektriciteitskosten, 47% netwerkkosten en 8% groenestroombijdrage. Maar wat houden al deze bizarre termen nu eigenlijk in?

  • Belastingen: kennen we allemaal. Ze worden geïnd door jouw energieleverancier en die stort ze door naar de overheid. De overheid rekent jou dus eigenlijk 21% btw op de energieprijs aan en een gewestelijke en federale bijdrage
  • Elektriciteitskosten: een voor de hand liggende kost. Dit is gewoon de prijs die je netto betaalt voor jouw elektriciteitproductie zonder rekening te houden met andere kosten. (voor opwekking van elektriciteit)
  • Netwerkkosten: De kosten die worden aangerekend zodat de elektriciteit van jouw producent tot bij jou geraakt, bestaande uit de transportkost, de distributiekost en meterhuur (de huur van de teller).
  • Groenestroombijdrage: een minder gekende kost. Elke leverancier is verplicht om deze bijdrage aan te rekenen om de ontwikkeling van hernieuwbare energie te steunen.

Vaste of variabele prijs?

Bij het sluiten van een contract heb je de keuze uit een vaste of variabele prijs. Een contract met een vaste prijs, zegt het al zelf, blijft tijdens de gehele looptijd van het contract gelijk. Pas wel op: Bij een vaste prijs kom je er niet per se goedkoper vanaf. Je betaalt ook een risicopremie omdat de leverancier zich moet indekken op zware prijsschommelingen. Bij een variabel contract kan de prijs veranderen omdat deze wordt vastgesteld aan de hand van indexeringsparameters die de ontwikkelingen van grondstofprijzen opvolgen. Een variabele prijs kan worden aangepast, wat wel risico's inhoudt. Als de prijzen stijgen, stijgt jouw elektriciteitsprijs. Maar het kan ook voordelen hebben. Wanneer de prijzen dalen, daalt jouw elektriciteitsprijs natuurlijk ook. Een optie voor echte durvers dus!

Tarieven en elektriciteitsmeters

Je hebt dus een bepaald tarief per kilowattuur (kWh). Dit tarief hangt niet enkel af van de leverancier of de formule die je hebt gekozen, maar ook van het type elektriciteitsmeter. Bij een dag- en nachtmeter wordt bijvoorbeeld een hoger tarief betaald voor de piekuren overdag en een lager tarief tijdens de daluren 's nachts en in het weekend. Als je daarenboven nog een exclusief nachtmeter hebt, zal je één gelijk tarief betalen per kWh gedurende de hele nacht maar zal het niet mogelijk zijn overdag te consumeren.

Het tarief per kilowattuur (kWh) hangt niet alleen af van de leverancier en de aanbieding die is gekozen, maar ook van het type elektriciteitsmeter dat je gekozen hebt.

  • De enkelvoudige meter: Bij een enkelvoudige meter betaalt de consument dag en nacht hetzelfde tarief per kWh.
  • Dag- en nachtmeter: Bij een gecombineerde dag- en nachtmeter wordt een hoger tarief betaald voor de piekuren overdag en een lager tarief tijdens de daluren 's nachts en gedurende het weekend. Maar omdat het totale energieverbruik dan lager ligt, betaal je een lagere prijs.
  • De exclusief nachtmeter: Als je een exclusief nachtmeter hebt, zal je één gelijk tarief betalen per kWh gedurende heel de nacht. Let wel op: op een exclusief nachtmeter mogen enkel verwarmingstoestellen aangesloten staan. Het circuit is actief tijdens de nachturen en laadt deze verwarmingstoestellen dan ook op. Een exclusief nachtmeter kan je dus nooit alleen hebben, dit zal altijd gecombineerd zijn met een enkelvoudige of dag- en nachtmeter.

Bolt in actie

Elke consument heeft de vrije keuze om zijn eigen leverancier te kiezen. Dat betekent dus dat jij een goed beeld moet krijgen van alle spelers op de markt. Ben jij op zoek naar groene energie waarvan je ook zeker weet dat hij groen is? Neem dan zeker eens een kijkje tussen de energieopwekkers van Bolt!