“Het vertrouwen krijgen van een organisatie als Aquafin betekent veel voor ons jong platform”, zegt Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter van Bolt.

Aartselaar/Brussel, 17 februari 2020 – Sinds september 2019 kunnen gezinnen in België energie afnemen van lokale, groene energie-opwekkers via het platform Bolt. Waterzuiveringsbedrijf Aquafin sprong als één van de eerste op de kar om energie van de zonnepanelen op hun sites aan te bieden via Bolt. Vanaf vandaag wordt ook hun energie, opgewekt uit het teveel aan zuiveringsslib, lokaal aangeboden.

Slibvergisting, een circulair proces

Aquafin staat in voor de zuivering van het huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen. Na het zuiveringsproces blijft er slib achter, waaruit energie wordt opgewekt in de vergistingsinstallaties. 

“Een deel van ons restslib wordt door verwarmde gistingstanks geleid, waarin er biogas ontstaat. Een gasmotor zet het methaan in het biogas om in groene elektriciteit. Het is geweldig dat we die nu lokaal kunnen verkopen via Bolt”, zegt Bart Ryckaert van Aquafin.

Bjorn en Pieter werken op de site van Aquafin in Gent.

Aquafin biedt al sinds deze zomer de energie voor 30 gezinnen uit zijn zonnepanelen (waaronder die van het park met 6500 m2 in Harelbeke) aan via Bolt. Met de pas gesloten overeenkomst rond het aanbieden van energie uit slibvergisting, bereikt Aquafin via Bolt nu meer dan 390 gezinnen.

Grote stap voor Bolt, duidelijk engagement van Aquafin

Via het energieplatform Bolt koopt men groene energie bij lokale energieproducenten. Bolt wil zo meer draagvlak creëren voor groene ambities, wat België volgens Pieterjan Verhaeghen (mede-oprichter en CEO van Bolt) absoluut nodig heeft.

“We zijn blij dat Aquafin ons steunt in onze missie. Samen willen we aan de kar trekken om het uitwisselen van energie transparant te maken. We hopen hiermee een belangrijke impuls te zijn voor de groene energieproductie in België en zo de transitie naar groen hier bij ons te versnellen”, zegt Pieterjan Verhaeghen.

Story image
Pieterjan Verhaeghen, mede-oprichter van Bolt.

Voor Aquafin is deze samenwerking een nieuwe stap in hun ecologisch engagement. 

“Bij Aquafin hebben we ambitieuze doelstellingen rond hernieuwbare energie en energiebesparing. Door de samenwerking met Bolt, kunnen we onze inspanningen ook zichtbaar maken voor de brede omgeving en zo andere grote bedrijven te inspireren om hun schouders eronder te zetten”, zegt Bart Ryckaert van Aquafin.

Story image
Bart Ryckaert, verantwoordelijke voor energie bij Aquafin.

Opwekkers die groene energie via het platform willen verkopen, registreren zich via ‘boltenergie.be’. Bolt neemt samen met jouw energie ook jouw garanties van oorsprong over. Zo zijn de afnemers zeker dat hun verbruik gedekt wordt door jouw productie.

Net zoals traditionele leveranciers maakt Bolt gebruik van het distributienetwerk. Wie overstapt via Bolt hoeft dus geen aparte infrastructuur te installeren.

Meer info? Mail naar hallo@boltenergie.be of bel ons op 02 899 33 00.