Op onze website kan je zien dat Bolt vier verschillende vormen van groene energie heeft gekozen. Eentje daarvan is de energie die onze producenten halen uit windturbines. Toch is dit een energievorm waar nog veel kritiek op komt. Dus, waarom kozen wij voor windenergie? Welk potentieel zien wij in deze energievorm? Vijf voordelen van windenergie, in deze blog, speciaal voor jou.

Windenergie is 100% duurzaam

Wind is onuitputtelijk, dat spreekt voor zich. Bij het produceren van windenergie komen geen uitlaatgassen noch afvalstoffen vrij. Het is dus een klimaatvriendelijke technologie. Een kolencentrale stoot per opgewekte kWh 900 gram CO2 uit, een gascentrale 400 gram en een windturbine… 15 gram! Je zei toch geen uitlaatgassen of afvalstoffen? Klopt, deze 15 gram komt vrij bij het bouwen van de turbine. Maar, éénmaal we nationaal gezien volledig op groene energie draaien, zal dit dus ook nog dalen aangezien we dan ook windmolens bouwen met groene energie. Daarnaast moeten we geen gevaarlijke afvalstoffen voor duizenden jaren opslaan en voorkomen zo de kans op kernrampen. Bovendien kan bij de afbraak van een windturbine bijna de hele turbine gerecycleerd worden. Het is dus echt wel een van de duurzaamste energiebronnen.

We kunnen stellen dat windenergie, momenteel, de beste oplossing is voor ons klimaat.

Lokaal en groen

De elektriciteit die momenteel door jouw huis stroomt vertrekt van een eindige energiebron zoals bijvoorbeeld gas of uranium, die vroeg of laat uitgeput zal zijn. Ze veroorzaakt daarenboven ook vervuiling, zoals bijvoorbeeld fijn stof of gevaarlijk kernafval. Eindige energiebronnen worden, omdat ze eindig zijn, steeds duurder. Ze maken ons afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Vlaanderen bezit geen oliebronnen, uraniummijnen en gasbellen. De enige energie waar we over beschikken zijn zon, biomassa, wind en waterkracht. Door voluit voor deze energiebronnen te gaan zijn we veel minder afhankelijk van de internationale energiemarkt, kunnen we de energieprijzen beter beheersen en steunen we de lokale economie door de creatie van werkgelegenheid. Ook de nadelen die het transport van het buitenland naar België met zich meebrengt, vallen dan onmiddellijk weg. Windenergie zorgt voor duurzame jobs, zowel tijdens de bouwfase als erna, tijdens het onderhoud.

Duurzaam gebouwd

De energie die je nodig hebt om deze gigantische installaties op te bouwen, verdien je in een aantal maanden al terug! Na deze periode levert een windturbine nog 20 tot 25 jaar groene energie. De modernste windmolens kunnen aan het eind van hun leven makkelijk gerecycleerd worden en leveren amper afval. Glasvezel, afkomstig uit de wieken, was tot voor kort moeilijk te recycleren. Maar de wetenschap staat niet stil. De vezels kunnen verkleind worden en daarna gebruikt om bijvoorbeeld brievenbussen mee te maken. Ook in poedervorm kan je het gebruiken als vulstof in plamuur, lijm of cement.

En wat dan met vogels? Een veelgestelde vraag. Per jaar sterven ruw geschat 50.000 vogels door 2.500 Nederlandse windmolens die op land en in zee staan, volgens vogel-ecoloog Hein Prinsen van ecologisch adviesbureau Waardenburg. Dat komt neer op een gemiddelde van ongeveer 20 vogels per windmolen. Huiskatten en wilde katten vangen samen zo'n 200 miljoen vogels per jaar, hoogspanningsleidingen en huizen voor zo'n 25 miljoen slachtoffers, het verkeer zorgt voor 25 miljoen slachtoffers. Maar ook door de illegale jacht in het Middellandse Zeegebied overleven naar schatting 25 miljoen vogels hun jaarlijkse trek niet. Windmolens komen pas terug aan het einde van de lijst.

Nederlandse wetenschappers hebben nu een app ontwikkelt die ervoor zorgt dat dat aantal van 50.000 vogels verder zal dalen. Een soort buienradar voor vogels. De onderzoekers proberen de route van vogels zo goed mogelijk te voorspellen, om zo de windmolens stil te leggen wanneer de vogels aan hun jaarlijkse trek beginnen.

Veilig door weer en wind

Iedereen in België heeft zo zijn angsten wanneer we spreken over windturbines en hevig stormweer. Gelukkig kunnen we jou gerust stellen. Een windturbine is ontworpen zodat ze in alle weersomstandigheden veilig kan draaien. Bij stormweer wordt de turbine automatisch uitgeschakeld. De huidige generatie turbines is ook uitgerust met een ijsdetectiesysteem, waardoor er nooit meer dan een flinterdunne laag ijs kan gevormd worden op de wieken. De vorming van hopen ijs is dus niet mogelijk.

SGS, een internationaal certificeringsbureau dat bepaalt of installaties veilig zijn, bepaalt dat de veiligheidsafstand tot woningen 190 meter bedraagt. Windmolens houden dus geen risico in voor buurtbewoners.

Een rendabele investering

Er worden steeds meer zonnepanelen en windturbines geplaatst, met als gevolg dat deze twee energievormen steeds goedkoper worden. Daarnaast investeren we ook meer en meer in onderzoek en rentabiliteitsverbetering. Grote windturbines wekken heel wat elektriciteit op. Een windturbine van 180 meter levert twee keer meer energie dan een turbine van 120 meter. De rentabiliteit hangt af van enkele factoren zoals locatie, beschikbaarheid van wind, kost van de turbine en de grond waarop hij staat.

Bolt en windenergie

Ben jij na het lezen van dit artikel helemaal into windenergie? Leuk! Dan kunnen wij jou helpen. Bolt zal binnenkort lokale groene energie leveren aan iedereen in Vlaanderen, ook aan jou. Neem een kijkje tussen onze producenten en ontdek onze Gentse windenergiebron. Wil jij energie halen uit hun windmolens? Schrijf je dan zeker in op de wachtlijst.